Tư pháp – hộ tịch xã
  • Đỗ Thị Hồng

    Chức vụ:Cán bộ tư Pháp Hộ Tịch I

    SĐT: 0977341632

Cấp ủy, Chính quyền thực hiện nghiêm chế độ tiếp công dân, giải quyết tốt TTHC về lĩnh vực tư pháp hộ tịch cho công dân. Tổ chức tiếp công dân định kỳ vào thứ 5 hàng tuần. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại , tố cáo , kiến nghị, phản ánh đảm bảo đúng quy định. từ năm 2015 đến nay tiếp nhận 15 đơn thư kiến nghị, phản ánh, đến nay đã giải quyết dứt điểm, không chuyển lên trên vụ việc nào.