Văn hóa – xã hội
  • Nguyễn Hải Hạnh

    Chức vụ:Cán Bộ Văn Hóa I

    SĐT: 0962174066

  • Phùng Văn Tuynh

    Chức vụ:Cán Bộ Văn Hóa II

    SĐT: 0976174673

Công tác văn hóa thể thao, thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần và thể chất của nhân dân. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phục vụ các nhiệm vụ chính trị, chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm. Các hoạt động thông tin tuyên truyền và kinh doanh dịch vụ văn hóa được tăng cường quản lý, chất lượng tin bài phát sóng được nâng cao, công tác xã hội hóa hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao đạt kết quả tốt. Phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai sâu rộng. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao quần chúng được duy trì và phát triển rộng khắp, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Trên địa bàn xã có 07 câu lạc bộ thức vũ kinh của hội người cao tuổi, 01 câu lạc bộ bóng đá, 01 câu lạc bộ cầu lông, 01 câu lạc bộ E ro bich. Hoạt động của đài truyền thanh từng bước được nâng nên, phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ bản đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân. Có 01 sân vận động tại trung tâm của xã, 07 sân vận động của 07 thôn là nơi vui chơi hoạt động thể dục, thể thao.

Thực hiện nghiêm chế độ chính sách đối với người có coongvowis cách mạng và các đối tượng bảo trợ xã hội. Phong trào “ Đền ơn đáp nghĩa” tiếp tục được đẩy mạnh, trong 05 năm 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 xã đã vận động xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa được 160.442.000đ. Tổ chức trao 8295 xuất quà của các cấp cho các đối tượng người có công, bảo trợ xã hội nhân dịp tết nguyên đán và dịp kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ 27 -7 với tổng số tiền là 1.663.900.000đ.