Công an xã
 • Phan Hải Hùng

  Chức vụ:Trưởng CA xã

  SĐT: 0936562696

 • Đào Đức Toán

  Chức vụ:Phó trưởng CA xã

  SĐT: 0973286149

 • Nguyễn Hải Thượng

  Chức vụ:công an viên

  SĐT: 0978717191

Công an xã giữ vững ANCT – TTATXH, chủ động nắm tình hình; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, làm thất bại âm mưu, hoạt động “ Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và phần tử cơ hội, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm. Đẩy mạnh phong trào “ Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc’ duy trì hiệu quả hoạt động của các tổ tự quản về ANTT. Công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, tệ nạn xã hội tiếp tục được triển khai quyết liệt. Công tác quản lý nhà nước về ANCT –TTATXH; quản lý, sử dụng vũ khí, vật niệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo được thực hiện nghiêm túc. Làm tốt công tác đăng ký thường trú, quản lý tạm trú trên địa bàn.