Cài đặt định danh điện tử bước 2
Ngày 05/05/2023

Ngày 06/5/2023 CA huyện Tiền Hải về xã cài đặt định danh điện tử bước 2 cho cồg dân trong xã 

Media/185_DongHoang/FolderFunc/202305/Images/b-2-20230505081224-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 11
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác