cấp cccd và cài đặt tài khoản định danh điện tử
Ngày 15/05/2023

Sáng 15/3/2023 CA huyện Tiền Hải về xã cấp CCCD và cài đặt tài khoản định danh cho công dân

Media/185_DongHoang/FolderFunc/202305/Images/c-a-20230515084935-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 11
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác