CHI TRẢ CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP XÃ HỘI KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT
Ngày 17/10/2023

Tuyên truyền Kế hoạch số 99/KH-SLĐTBXH ngày 19/9/2023 về việc thực hiện chí trả chính sách không dùng tiền mặt theo đề án chuyển đổi số của Chính Phủ.

Media/185_DongHoang/FolderFunc/202310/Documents/tuynh-vh-20231017082025-e.docx

 


Tổng lượt xem bài viết là: 34
Tổng số điểm của bài viết là: 827 trong 207 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác