CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO VÀ TRỢ GIÚP XÃ HỘI
Ngày 25/05/2023

Sáng 24.5.2023 Sở lao động - thương binh và xã hội tỉnh Thái bình về xã làm hội nghị truyền thông chính sách giảm nghèo và trợ giúp xã hội.

Media/185_DongHoang/FolderFunc/202305/Images/t-20230525022750-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 10
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác