CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP SẠCH
Ngày 17/11/2023

Sáng ngày 17/11/2023 cán bộ khuyến nông về chuyển giao KHKT, công nghệ số cho nông dân trong sản xuất nông nghiệp sạch.

Media/185_DongHoang/FolderFunc/202311/Images/h-t-x-n-n-20231117090803-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 2
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác