CÔNG AN HUYỆN VỀ XÃ CÀI DẶT ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ MỨC 2 CHO CÔNG DÂN
Ngày 20/06/2023

Sáng 20/6/2023 CA huyện Tiền Hải về cài đặt tài khoản định danh điện tử mức 2 chô công dân trong xã.

Media/185_DongHoang/FolderFunc/202306/Images/ca-20230620091202-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 73
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác