Đảng Bộ xã Đông Hoàng tổ chức hội nghị nghiên cứu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhiệm kỳ Đại Hội XIII của Đảng
Ngày 15/06/2021

Thực hiện kế hoạch số 25 ngày 10/6/2021 của huyện ủy Tiền Hải. Chiều ngày 12/6/2026 Đảng bộ xã Đông Hoàng tổ chức hội nghị nghiên cứu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Về dự hội nghị có toàn thể các đ/c trong toàn Đảng bộ. Sau khi Đảng bộ được nghe đồng chí bí thư Đảng ủy triển khai, thống nhất một số vấn đề trước khi tiến hành học tập. Hội nghe được nghe đồng chí Phùng Ngọc Phú ủy viên hội đồng lí luận trung ương truyền đạt thông qua hình thức trực tuyến về những vấn đề trọng tâm của chuyên đề, nhấn mạnh quan điểm của Bác Hồ về ý chí tự lực tự cường, khát vọng vươn lên để phát triển đất nước, thông qua đó toàn Đảng toàn dân và mỗi cán bộ Đảng viên hiểu rõ về bản chất sâu xa của quan điểm này để vận dụng trong thực tiễn đưa đất nước ta trở thành một nước hiện đại theo nghị quyết của đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, có tầm nhìn đến 100 năm thành lập Đảng (2030), 100 năm thành lập nước (2045). Sau khi học tập mỗi cán bộ Đảng viên trong toàn Đảng bộ tổ chức viết thu hoạch để mỗi đồng chí cụ thể hoá vào


Tổng lượt xem bài viết là: 156
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác