ĐÌNH LÀNG CHỈ TRUNG
Ngày 22/11/2023

Đình làng Chỉ Trung được xây dựng cách đây trên 100 nawmlaf di tích lịch sử cấp tỉnh, là nơi thờ tự các vị tiên công thành lập làng, hàng năm mở lễ hội vào ngày 25/2 và 14/11 âm lịch. Trong lễ hội có nhiều trò chơi dân dan, có đông con em trong thôn và con em đi xa về dự lễ hội.

Media/185_DongHoang/FolderFunc/202311/Images/d-x-1-20231122100815-e.jpg

 

Tin liên quan