ĐOÀN GIÁM SÁT BAN KINH TẾ HDDND HUYỆN VỀ LÀM VIỆC
Ngày 20/11/2023

Sáng ngày 15/11/2023 Đoàn giám sát ban Kinh tế HĐND huyện về giám sát các nguồn vốn phát triển KT ở địa phương.

Media/185_DongHoang/FolderFunc/202311/Images/giam-sat-20231120073924-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 1
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác