Đông hoàng Tổng Kết Công Tác Bầu Cử Quốc Hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày 15/06/2021

Thực hiện các quy định về công tác bầu cử. Sáng ngày 12/6/2021 Uỷ ban bầu cử xã Đông Hoàng tổ chức hội nghị Tổng kết công tác Bầu cử đại biểu quốc hội khoá XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Về dự hội nghị có các đồng chí trong Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử xã, các đại biểu thay mặt cho các ban, tổ bầu cử xã. Tại hội nghị Ủy ban bầu cử xã đã trình bày báo cáo tổng kết công tác bầu cử nêu ra những kết quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế trong công tác bầu cử để đưa ra những bài học kinh nghiệm thực hiện trong các cuộc bầu cử tiếp theo. Theo báo cáo đã đánh giá Đông Hoàng tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, số biểu được bầu đủ số lượng là 25 đại biểu, tỷ lệ nữ, trẻ tuổi, người ngoài Đảng đều đảm bảo theo quy định. Tại hội nghị 25 đại biểu trúng cử được ủy ban bầu cử trao giấy chứng nhận tư cách đại biểu, cũng tại hội nghị ban tổ chức đã trao các quyết định khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích cao trong công tác bầu cử.


Tổng lượt xem bài viết là: 114
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác