Hội đồng nhân dân xã Đông Hoàng tổ chức kỳ họp thứ mười khóa XX nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày 28/08/2020

Sáng ngày 05/8/2020, Hội đồng nhân dân xã Đông Hoàng đã tổ chức kỳ họp thứ mười, khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Về dự kỳ họp thứ 10 HĐND xã, các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền xã, trưởng các ban ngành, đoàn thể, các đồng chí Bí thư chi bộ, trưởng thôn và các đại biểu HĐND xã.

Thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng từ dịch Covid- 19, tuy nhiên cấp ủy Đảng, chính quyền xã đã chỉ đạo điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương. Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cụ thể xã đã hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ xuân gieo cấy 364,0 ha với năng suất bình quân ước đạt 59,6 tạ/ha. Các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ tiếp tục duy trì và phát triển. tiết tục hoàn thiện các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới, công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng được quan tâm,  sửa chữa Nhà văn hóa  03 thôn; hoàn thiện xây dựng công trình trường trung học cơ sở. Công tác quản lý đất đai đã phát hiện và xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm đất đai tại các thôn xóm. Xã đã hoàn thành việc chi trả trợ cấp khó khăn do đại dịch Covid-19 cho các nhóm đối tượng người có công, đối tượng Bảo trợ xã hội, người nghèo và cận nghèo theo Nghị quyết 42 của Chính phủ.

        Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND xã Đông Hoàng đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; kết quả hoạt động của HĐND xã 6 tháng đầu năm, thảo luận bàn các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; chương trình hoạt động HĐND xã 6 tháng cuối năm 2020. Thông qua tờ trình xin quyết toán ngân sách xã năm 2019; báo cáo quyết toán ngân sách năm 2019, báo cáo thực hiện thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020. Báo cáo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ mười  HĐND xã. Các đại biểu HĐND xã Đông Hoàng đã tiến hành thảo luận chất vấn và trả lời chất vấn. Nội dung các vấn đề chất vấn tập trung vào các lĩnh vực: sản xuất nông nghiệp, vệ sinh môi trường, công tác quản lý đất đai, giao thông thủy lợi và an ninh trật tự. Các ý kiến của cử tri và đại biểu HĐND xã được đồng chí Đặng Văn Phiến chủ tịch UBND xã, Đồng Chí Nguyễn Quốc Đỉnh Giám đốc HTXKD DVNN tiếp thu và giải trình tại kỳ họp.

 

    Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí  Vũ Thanh Tùng -  Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND xã, đề nghị trong thời gian tới UBND, các ban ngành trong  xã cần chú trọng thực hiện tốt và giữ vững các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tăng cường công tác quản lý đất đai, không để xảy ra sai phạm trên địa bàn. Đề nghị, UBND xã tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri; tổng hợp, xem xét và giải quyết các kiến nghị của cử tri kịp thời; phát huy tinh thần dân chủ đoàn kết thống nhất cao trong các kỳ họp HĐND xã. 

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, kỳ họp thứ mười, khóa XX,  nhiệm kỳ 2016 - 2021 HĐND xã Đông Hoàng đã thành công tốt đẹp. Các đại biểu đã biểu quyết nhất trí thông qua các Nghị quyết của kỳ họp./.

Tin liên quan