KỲ HỌP HĐND XÃ ĐỘT XUẤT
Ngày 14/11/2023

Sáng ngày 14/11/2023 HĐND xã tổ chức kỳ họp đột xuất để giải quyết các công việc phát sinh tại địa phương trong thời gian qua.

Media/185_DongHoang/FolderFunc/202311/Images/h-d-n-d-x-20231114082920-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 3
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác