Làm Căn Cước Công Dân
Ngày 04/05/2023

Ngày 04/5/2023 Công an huyện Tiền Hải về xã làm Căn Cước Công Dân cho cán bộ và nhân dân trong xã

Media/185_DongHoang/FolderFunc/202305/Images/cccd-20230504081002-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 13
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác