Nhà Bia Tưởng Niệm
Ngày 16/07/2020

Trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, làm nghĩa vụ quốc tế, xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN có biết bao Anh Hùng, Liệt Sỹ, đã anh dũng chiến đấu, hi sinh vì đọc lập dân tộc, vì hạnh phúc nhân dân và tinh thần quốc tế cao cả. Dân tộc Ta, nhân dân Ta đời đời nhớ công lao to lớn của những người con ưu tú ấy.

Với truyền thống đạo lý ấy'' Uống nước nhớ nguồn, Đền ơn đáp nghĩa''. Đời đời nhớ công lao to lớn của các Anh Hùng Liệt Sỹ, Đảng và nhân dân xã Đông hoàng đã xây dựng nhà Bia Tưởng Niệm ghi công ơn của các Bậc lão Thành cách mạng, bà Mẹ Việt Nam anh hùng và các Anh Hùng liệt sỹ đã hy sinh vì nền đọc lập tự do của tổ quốc.

Ngày27/7/2017 nhà Bia Tưởng Niệm xã Đông hoàng khánh thành đưa vào sử dụng, nhà bia thờ 12 vị Lão Thành Cách Mạng, 28 Bà Mẹ Việt nam anh hùng, 198 Liệt Sỹ. Hàng năm vào các dịp lễ tết, 27/7 cán bộ và nhân dân xã Đông hoàng tổ chức lễ Dâng Hương. 

Kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh liệt sỹ ngày 27/7/1947-27/7/2020. Đảng bộ và chính quyền, nhân dân xã nhà đã long trọng tổ chức Lễ dâng hương tưởng nhớ Các Vị Lão Thành Cách Mạng. Mẹ Việt Nam Anh Hùng, Các Anh Hùng Liệt Sỹ. Trong buổi lễ dâng huowmg có đông đảo các vị đại diện cho Đảng ủy, HĐND-UBND-UBMMTQVN xã, các ban ngành đoàn thể, nhân dân và thân nhân gia đình Liệt sỹ  đến nhà bia Dâng Hương Tưởng Nhớ.

Nhà bia tưởng niệm là công trình có ý nghĩa to lớn về giá trị lịch sử, văn hóa, tâm linh. Là nén tâm nhang, là tình cảm thiêng liêng cao cả và là trách nhiệm đọa lý của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã đông hoàng đối với các bậc Lão  Thành Cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh Hùng, Các Anh Hùng Liệt Sỹ đã hy sinh anh dũng cho nền độc lập tự do của Tổ quốc. Đây sẽ là dấu chỉ đỏ để giáo dục thế hệ trẻ về lòng tự hào dân tộc, về ý chí tự lực, tự cường trong việc xây dựng đất nước và bảo vệ đất nước cũng như trong công cuộc phát triển quê hương ngày một giàu đẹp

Tin liên quan