NIÊM YẾT CÔNG KHAI CÁC HỘ CẬN NGHÈO NĂM 2024
Ngày 03/11/2023

Media/185_DongHoang/FolderFunc/202311/Images/can-ngheo-s-20231103085629-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 4
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác