1. Đảng ủy
  • Vũ Thanh Tùng

   Chức vụ: Bí Thư Đảng ủy

   SĐT: 0985832545

  • Nguyễn Văn Đạt

   Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy

   SĐT: 0985930376

  1. Hội đồng nhân dân
   • Vũ Thanh Tùng

    Chức vụ: Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Xã

    SĐT: 0985832545

   • Hồ Văn Hóa

    Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND xã

    SĐT: 0976384568

  2. Ủy ban nhân dân
   • Đặng Văn Phiến

    Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

    SĐT: 0989856435

   • Nguyễn Xuân Bách

    Chức vụ: Phó chủ tịch UBND xã

    SĐT: 0979098278

   • Đào Văn Chủng

    Chức vụ: Xã đội trưởng - Ủy viên UB

    SĐT: 0974873117

   • Nguyễn Hải Hạnh

    Chức vụ: CB Văn Hóa I - Ủy viên UB

    SĐT: 0962174066

   1. BCH quân sự xã
    • Đào Văn Chủng

     Chức vụ: Xã Đội trưởng

     SĐT: 0974873117

    1. Công an xã
     • Phan Hải Hùng

      Chức vụ: Trưởng CA xã

      SĐT: 0936562696

     • Đào Đức Toán

      Chức vụ: Phó trưởng CA xã

      SĐT: 0973286149

     • Nguyễn Hải Thượng

      Chức vụ: công an viên

      SĐT: 0978717191

    2. Văn hóa – xã hội
     • Nguyễn Hải Hạnh

      Chức vụ: Cán Bộ Văn Hóa I

      SĐT: 0962174066

     • Phùng Văn Tuynh

      Chức vụ: Cán Bộ Văn Hóa II

      SĐT: 0976174673

    3. Phòng tài chính - kế toán
     • Nguyễn thị Xuyên

      Chức vụ: tài chính- kế toán

      SĐT: 0392453965

    4. Tư pháp – hộ tịch xã
     • Đỗ Thị Hồng

      Chức vụ: Cán bộ tư Pháp Hộ Tịch I

      SĐT: 0977341632

    5. Địa chính
     • Chưa cập nhật dữ liệu

    6. Văn phòng
     • Chưa cập nhật dữ liệu

    7. Trạm Y tế
     • Chưa cập nhật dữ liệu

    8. HTX SX-KD-DV Nông nghiệp
     • Chưa cập nhật dữ liệu

   2. Mặt Trận Tổ Quốc VN Xã
    • Bùi Hồng Hà

     Chức vụ: Chủ Tịch

     SĐT: 0974125540

    1. Hội phụ nữ
     • Tạ Thị Chung

      Chức vụ: Chủ Tịch Hội

      SĐT: 0388584464

    2. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
     • Trần Thị Nguyệt

      Chức vụ: Bí Thư Đoàn

      SĐT: 0979759681

    3. Hội Nông dân
     • Vũ Hồng Khương

      Chức vụ: Chủ Tịch Hội

      SĐT: 0986299342

    4. Hội Cựu Chiến Binh
     • Đỗ Xuân Biên

      Chức vụ: Chủ Tịch Hội

      SĐT: 0385862188

   3. Thôn Chỉ Trung
    • Vũ Văn Rựa

     Chức vụ: Trưởng Thôn

    1. Thôn Mỹ Đức
     • Phùng Thị Nhình

      Chức vụ: Trưởng Thôn

    2. Thôn Tân Lạc
     • Đặng Văn Vọng

      Chức vụ: Trưởng Thôn

    3. Thôn Đông Hoàng
     • Trần Văn Dũng

      Chức vụ: Trưởng Thôn

    4. Thôn Bạch Long
     • Trần Văn Hiền

      Chức vụ: Trưởng Thôn

    5. Thôn Vũ Xá
     • Vũ Đức Triều

      Chức vụ: Trưởng Thôn

    6. Thôn Hải Long
     • Vũ Văn Thực

      Chức vụ: Trưởng thôn