SỬA CHỮA TRỤ SỞ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
Ngày 18/05/2023

Trụ sở UBND xã Đông Hoàng đưa vào sử dụng từ năm 2004, đến nay một số hạng mục đã xuống cấp cần được tu sửa.

Media/185_DongHoang/FolderFunc/202305/Images/ub-20230518081629-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 12
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác