TẬP HUẤN
Ngày 02/06/2023

Sáng ngày 02/6/2023 công chức, viên chức xã Đông Hoàng tham gia lớp tập huấn trực tuyến về cập nhật, quản lý, vận hànhvà khai thác cơ sở, dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức.

Media/185_DongHoang/FolderFunc/202306/Images/th-20230602080759-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 71
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác