THĂM QUAN MÔ HÌNH NUÔI CHIM YẾN
Ngày 28/11/2023

Gia đình chị Trần Thị Nguyệt - Bí thư xã đoàn xã Đông Hoàng, nuôi chim yến tự nhiên đến nay đã có các sản phẩm từ chim yến, mỗi năm thu lợi nhuận hàng trăm triệu đồng từ mô hình nuôi chim yến, mô hình nằm sát đê biển  thuộc thôn Hải Long, xã Đông Hoàng.

Media/185_DongHoang/FolderFunc/202311/Images/yen-nguyet-20231128084757-e.jpg

 

Tin liên quan