THU HOẠCH LÚA MÙA 2023
Ngày 30/10/2023

Nhân dân xã Đông Hoàng tích cực tranh thủ thời gian thuận l;ợi thu hoạch lúa mùa.

Media/185_DongHoang/FolderFunc/202310/Images/gat-lua-20231030101118-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 6
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác