THU MUA NÔNG SẢN
Ngày 30/10/2023

Công ty Hương Cúc về thu mua lúa cho nhân dân với giá thóc Đài Thơm 9000đ/kg thóc tươi. nhân dân đã tích cực thu hoạch và bán cho công ty.

Media/185_DongHoang/FolderFunc/202310/Images/huong-cuc-20231030101413-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 6
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác