TIẾP XÚC ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH, HĐND HUYỆN SAU KỲ HỌP THỨ 6
Ngày 25/07/2023

Chiều ngày 25 tháng 7 năm 2023 hội nghị tiếp xúc cử tri giữa đại biểu HĐND Tỉnh, HĐND huyện với cử tri 5 xã khu đong huyện Tiền Hải tại xã Đông Hoàng

Media/185_DongHoang/FolderFunc/202307/Images/tiep-xuc-cu-tri-20230725025658-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 10
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác