TRAO TẶNG HUY HIỆU ĐẢNG 02/9/2023
Ngày 05/09/2023

Sáng ngày 31/8/2023 Đảng Bộ Xã Đông Hoàng tiến hành họp Đảng Bộ và trao tặng huy hiệu Đảng đợt 02/9/2023

Media/185_DongHoang/FolderFunc/202309/Images/2-9-20230905081639-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 57
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác