TRAO TẶNG HUY HIỆU ĐẢNG
Ngày 10/11/2023

BCH Đảng Bộ Trao tặng huy hiệu Đảng đợt 07/11/2023

Media/185_DongHoang/FolderFunc/202311/Images/h-h-d-20231110033607-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 3
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác