TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN SẢN XUẤT
Ngày 09/06/2023

Ngày 06/6/2023 HTXKD DV - SXNN xã Đông Hoàng triển khai công tác thu chiêm làm mùa theo đề án sản xuất.

Media/185_DongHoang/FolderFunc/202306/Images/hoi-nghi-20230609074127-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 12
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác